E-hälsa

 

TÄNK OM:s utbildningar om E-hälsa ger:

  • Kunskap om hur e-tjänster och olika IT-system för metodstöd inom vård och omsorg kan vara en katalysator för utveckling, effektivisering och kvalitetssäkring av verksamheten.
     
  • Kunskap om hur e-tjänster och IT-system kan användas som självklara redskap och hur ni kan planera, förbereda och använda tekniken. 
  • Konkreta metoder för hur e-tjänster och IT-system kan göra vardagen enklare för både medarbetare, patienter/brukare och närstående.