TÄNK OM - Vård & Omsorg

Verksamhetsnära utbildningar inom vård och omsorg ger verktyg för förändring.

TÄNK OM:s utbildningar riktade till vård- och omsorgssektorn syftar till att bidra till konkret förbättringsarbete - här och nu, och en positiv samhällsutveckling på sikt. Våra erbjudanden är särskilt anpassade för olika målgrupper inom vård och omsorg, som verksamhetschefer, handläggare och vårdpersonal inom olika yrken. Våra skickliga utbildare har trygg förankring i vård- och omsorgsyrket samt starkt driv att bidra till välfärdsutvecklingen.

Våra utbildningsinsatser utgår från styrdokument för vård och omsorg (OSL, SOL, LSS och HSL) och den yrkespraktik deltagarna befinner sig i. Vi varvar forskningsgrundad teori med konkreta exempel och praktiska övningar. Vi använder metoder och övningar som gör att kursdeltagarna kan omsätta den nya kunskapen direkt i den egna verksamheten – i kommunikationen med huvudmän/vårdgivare, medarbetare/kolleger och i lämpliga fall även med vårdtagare och deras närstående.

 

 
 

Alla våra erbjudanden kan beställas i olika genomföranden:

Inspirationsföreläsning
Workshop
Coaching
Utbildningsserie


DAGS ATT TÄNKA OM MED OSS?

Läs mer om våra utbildningspaket och skräddarsydda tjänster nedan!