Ledning & Systematik

 

TÄNK OM:s utbildningar i ledning och systematik ger:

 • Nya perspektiv på ledarskap – med fokus på ny teknik och nya förväntningar från patienter/brukare, huvudmän och personal.
   
 • Kunskap om vad som krävs av ledarskapet, för att verksamheten ska leva upp till lagar och regler. 
   
 • Arbetsmetoder för att leva upp till kraven på uppföljning, systematik och kvalitetssäkring. 
 • Strategier för att höja medarbetarnas kompetens så att de tillsammans kan driva systematiskt och effektivt förbättringsarbete.
   
 • Stöd i utvecklingen av en organisation där strategi, struktur och kultur samverkat mot ett gemensamt mål.