Arbetsmiljö - dags att göra nytt?

Är det dags att bygga nytt, eller bygga om? Då är det också hög tid att fundera över hur den fysiska miljön ska samspela med verksamhetens ambitioner och hur den svarar mot lagstiftning som gäller arbetsmiljö och tillgänglighet.

Moderna arbetsplatser frångår idag alltmer det traditionella arbetsrummet eller kontorslandskapet och skapar istället miljöer utifrån behov. En modern arbetsplats ska både ge inspiration och möjlighet till ostördhet och gruppsamverkan. Miljön behöver vara flexibel och kunna anpassas utifrån medarbetares arbetsuppgifter och patienters/brukares behov.

I den här utbildningen skräddarsyr vi innehållet utifrån era behov av inspiration, kunskap och delaktighet. En del av utbildningen ägnas också åt att klargöra vilka lagar och regler som gäller utifrån arbetsmiljö-, byggnads- och diskrimineringslagstiftning.

Målgrupp och deltagare
Utbildningen riktar sig förvaltningsledning, företagsledning eller HR-ledning för verksamhet inom vård och omsorg. 

           Arkitekt  Rosan Bosch

           Arkitekt Rosan Bosch