Flexibla miljöer för en mer effektiv organisation

En patientcentrerad vård och omsorg förutsätter att patienten/brukaren och närstående är delaktiga i vård- och omvårdnadsprocessen. Den nya inriktningen på vård- och omsorgstjänsterna kräver en större flexibilitet och samarbetsförmåga av personalen. 

Arbetsledare i verksamheten behöver ha koll på vilka faktorer som främjar utveckling och kreativitet - och hur man på ledningsnivå kan påverka resultatet och följsamheten hos personalen. Hur kan vi skapa en arbetsmiljö som stärker motivationen, både hos individen och gruppen? I vilken utsträckning är vi villiga att utmana den traditionella arbetsplatsen? Det är frågor som vi tillsammans bearbetar inom ramen för denna utbildningsinsats. 

Målgrupp och deltagare
Utbildningen riktar sig förvaltningsledning, företagsledning eller HR-ledning för verksamhet inom vård och omsorg.

Bildtext