Så inför du digitala verktyg i vård och omsorg

Nya digitala verktyg innebär stora möjligheter att höja kvalitén på vård- och omsorgstjänster – förutsatt att personalen har kunskap och motivation att använda verktygen. Nya arbetssätt innebär alltid en omställning för de anställda och det gäller att alla ser den nya tekniken som en möjlighet, inte ett hinder. I den här utbildningen fördjupar vi oss i framgångsrika ledningsstrategier för kompetenshöjning av vård- och omsorgspersonal.

Målgrupp och deltagare:

Verksamhetsledare, kommun- och landstingsledning

Bildtext