Systematiskt förbättringsarbete som framgångsfaktor

Alla tjänar på effektiv samverkan kring ny teknik och nya metoder – brukare/patienter, vårdgivare och huvudmän. För att ta vara på möjligheterna som nya innovativa lösningar ger, måste det finnas ett nätverk och en kultur som leder utvecklingen.

Systematiskt förbättringsarbete inom vår och omsorg kräver särskild kompetens. Andra framgångsfaktorer i ett lyckat förändringsarbete är ett tydligt och övertygande ledarskap, samt effektiv samverkan mellan ledning på förvaltningsnivå och chefer i verksamheten.

Målgrupp och deltagare: Förvaltningsledning och företagsledning samt medarbetare med chefsroll inom vård och omsorg.

Bildtext