Utveckla verksamhetens ledningssystem

Med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete och digitala verktyg kan vård- och omsorgsföretag och verksamheter enligt LSS skapa konstnadseffektiva och kvalitetssäkrade arbetssätt. Utbildningen ger kunskap om hur man utvecklar verksamhetens ledningssystem för att svara mot Socialstyrelsens föreskrifter (SOFS: 2011:9). 

Målgrupp och deltagare: Våra insatser kan användas för ledningsgrupp, chefer och arbetsledare hos både huvudmän och vårdgivare.

Bildtext