TÄNK OM

FÖR ATT BIDRA TILL ANDRAS UTVECKLING OCH FRAMGÅNG! 

 

Workshops

TÄNK OM erbjuder en bred repertoar av endagarsutbildningar (3-6 timmar) med fokus att öka den pedagogiska kompetensen och kvaliteten i utbildningen. Våra workshopar är handfasta genomgångar av specifika eller i alla fall tematiskt presenterade digitala verktyg - och hur de kan användas för att växla ut pedagogiska syften. Innehållet i workshoparna skräddarsys efter kundens behov och kartläggningar - här är ett axplock av vad vi kan genomföra:

 

Inkluderande undervisning

BESKRIVNING

Denna insats vänder sig särskilt till pedagoger som vill lära mer om inkluderande undervisning och hur vi möter elever som vi identifierat är i behov av stöd. Behoven kan vara stora och små, men ska likväl inte få stå i vägen för varje elevs rätt till utbildning av hög kvalitet anpassad efter deras behov. Med utgångspunkt i principen att ”det som är nödvändigt för vissa elever är bra för alla elever” bearbetas olika strategier för att ge alla elever stöd och stimulans att utvecklas så långt som möjligt.

Sökning och källkritik

BESKRIVNING

Att kunna kritiskt granska och värdera information är en förmåga som lyfts i kursplaner och ämnesplaner. Det är också en förmåga som krävs för att kunna hantera all information och alla budskap som sköljer över oss idag. Denna insats vänder sig till pedagoger som vill veta mer om hur vi kan utveckla elevernas digitala kompetens, med fokus på nätanvändning och källkritisk förmåga.

Analys och bedömning

BESKRIVNING

I pedagogers bedömningsarbete ingår att kontinuerligt analysera de kunskaper som eleven visar utifrån vad som behandlats i undervisningen, för att kunna göra helhetsbedömningar av kunskaperna och jämföra dessa med kunskapskraven. Denna insats riktar sig till pedagoger som vill utveckla sitt arbete med regelbundnen uppföljning och analys av elevernas kunskaper - och utvecklingen av den egna undervisningens kvalitet.

Vill du boka utbildningar eller komma i kontakt med oss angående något annat? Vi ser fram emot ditt meddelande!