TÄNK OM

Välkommen till TÄNK OM! Vi är ett utbildningsföretag som får ledarskap, pedagogik och systematiskt utvecklingsarbete att bli kvalitet och resultat. Vi bidrar till organisationers och medarbetares framgång och utveckling - alltid med lärande i fokus!

Så här gör vi skillnad!

Vi lever i en spännande tid där samhällsutvecklingen driver på behovet av förändring. Strukturer, beteenden, ledningssystem, bemanning, kulturer – ja, allt påverkas på ett genomgripande sätt. TÄNK OMs erbjudanden vägleder ledare och medarbetare att i takt med pågående samhällsutveckling skapa tydligt värde och ökad kvalitet i verksamheten. Vi hjälper er att arbeta med handlingskraftig vardagsutveckling, att lära av varandra och att pröva nya arbetssätt. I våra utbildningar och insatser, som genomsyras av stor passion för lärande, kan alla utvecklas och bli effektivare i sin yrkesroll.

/skolutveckling

Skolutveckling

Kompetensutveckling och organisationsstöd - alltid med fokus på barns och elevers lärande.


företag

Företagsutveckling

Företags- och ledarutveckling för framgångsrikt kvalitetsarbete och ökat värdeskapande.


digitala lösningar

Digitala lösningar

Vi erbjuder digitala utbildningar, för mer flexibel och anpassad kompetensutveckling.


Kontakta oss eller kom på besök!

E-post
info@tankom.nu

Telefon
+46 70 680 60 89

Postadress
Box 5831, 102 48 Stockholm

Besöksadress
Artillerigatan 24, Stockholm