TÄNK OM

Med passion för Utveckling och lärande

Vi lever i en spännande tid där samhällsutvecklingen driver på behovet av förändring inom många olika områden. Det gäller inte minst välfärdstjänsterna. Innovationer inom digital teknik öppnar helt nya möjligheter till lärande och kommunikation. Strukturer, beteenden, ledningssystem, bemanning, kulturer – allt påverkas på ett genomgripande sätt. Det är också en omvälvande tid, med helt nya sätt att skapa kvalitet i välfärdstjänster som skola, vård och omsorg – vi kan helt enkelt utnyttja våra gemensamma resurser bättre. För att vara en del av den förändringen behöver vi lära nytt och tänka om

Vårt erbjudande är att inspirera och utbilda medarbetare så att de blir motiverade att pröva nya arbetssätt och använda nya verktyg. I våra utbildningar, som genomsyras av stor passion för lärande, kan alla utvecklas och bli effektivare i sin yrkesroll. 

 
 

 

Skola & Förskola

Våra skickliga utbildare har trygg förankring i förskolans och skolans vardag samt starkt driv att bidra till skolutveckling.

 

Vård & Omsorg

TÄNK OM:s utbildningar riktade till vård- och omsorgssektorn syftar till att bidra till konkret förbättringsarbete här och nu, och en positiv samhällsutveckling på sikt.

 
erfarenhetsbubblor.png
 
 

Sveriges mesta och bästa utbildare

TÄNK OM är ett utvecklingsteam som har hjälpt skolor, kommuner och privata aktörer i samband med införandet av digitala verktyg sedan 2009. Vi erbjuder processbaserad utveckling för ledare, verksamhetschefer och utvalda nyckelpersoner och skräddarsydd kompetensutveckling för hela personalen ute i verksamheten. Möjligheter till kollegialt lärande på plats i verksamheten är ofta det mest effektiva kompetensutvecklingsstödet för förändrings- och utvecklingsarbete inom skola och förskola och inom vård och omsorg.  

 

Kontakta oss eller kom på besök!

E-post
info@tankom.nu

Telefon
+46 70 680 60 89

Postadress
Box 5831, 102 48 Stockholm

Besöksadress
Artillerigatan 24, Stockholm