FÖRETAGSUTVECKLING

TÄNK OMs företagsinsatser fokuserar på ledarskap, systematik och kommunikation. Alltid baserat på genomtänkta pedagogiska upplägg. Vi sätter en ära i att skräddarsy våra insatser utifrån uppdragsgivarens önskemål och deltagarnas behov. Våra mångåriga erfarenheter från utbildningsbranschen bidrar till både effektiv och behovsbaserad kompetensutveckling för alla.

Vår vision är att bidra till andras framgång och utveckling!

Dags att tänka om med oss?!


ONLINEUTBILDNINGAR

Utbildningen Beteenden för förändring baseras på konceptet mikrolärande. Den bygger på en slinga av flera korta digitala lektioner, som tillsammans bildar en helhet. Du genomför utbildningen i din mobil.

Onlinekursen vänder sig till ledare och syftar bl.a. till att ge nya perspektiv på hur du kan skapa positiva beteendeförändringar och förbättrade beslutsprocesser i din organisation.

Läs mer om utbildningen.

VÅRA INSATSER FÖR FÖRETAG

LEDARSKAP

Våra ledarskapsinsatser syftar bl.a. till

  • ökad självinsikt och mod att utvecklas i sitt ledarskap.

  • nya perspektiv på hur strategi, struktur och kultur samverkar mot ett gemensamt mål.

  • konkreta verktyg för att leda och organisera en verksamhet där medarbetare trivs och vill utvecklas.

systematik

Våra utbildningar och insatser inom systematik syftar bl.a. till

  • tillitsfull styrning och ledning för ökad måluppfyllelse och framgång.

  • nya arbetsmetoder för att säkerställa effektiv och värdeskapande uppföljning och utveckling.

  • strategier för att öka medarbetares kompetens att tillsammans driva systematiskt och effektivt förbättringsarbete.

KOMMUNIKATION

Våra utbildningar och insatser inom kommunikation syftar bl.a. till

  • konkreta verktyg för att förstå kollegors och kunders behov - och vilka effekter det får på våra sätt att kommunicera.

  • ökad förståelse för hur vi fattar beslut, och på vilka sätt kommunikation kan bidra till positiva beteendeförändringar och beslutsprocesser.

Alla våra erbjudanden kan bokas i olika genomföranden - t.ex. inspirationsföreläsning, workshop, coachning eller utbildningsserier.